سقف های کاذب مشبک با زیرسازی کلیک به صورت نمایان

 
سقف های کاذب مشبک با زیر سازی کلیک
سقف های کاذب مشبک کناف از شبکه سازه های سپری (T شکل) و تایل های سقفی تشکیل می شوند. فضای خالی پشت سقف کذب، امکان استفاده از لایه عایق را فراهم نموده و بدین ترتیب می توان به مشخصات عملکردی نظیر جذب صوت بالا دست یافت. ویژگی های مثبت فراوان این نوع سقف کاذب باعث گسترش استفاده از آن در فضاهای ادارای، تجاری، درمانی و آموزشی شده است. این نوع سقف را می توان به تنهایی یا در ترکیب با سقف کاذب یکپارچه کناف اجرا نمود.
 مزایا استفاده سقف های کاذب یکپارچه کناف :
 • نصب سریع و آسان
 • حذف عملیات رنگ آمیزی
 • دسترسی آسان به فضای تاسیساتی
 • تعمیر و نگهداری آسان
 • تنظیم شرایط آکوستیکی فضا

اجزای ساختار
 • تایل های سقفی
 • آویز
 • نبشی تراز
 • سازه های سپری شامل سازه T3600، T1200، T600
 • گیره تایل

روش اجرا
 1- اجرای نبشی تراز : پس از تعیین محل نصب خط تراز سقف کاذب بر روی دیوار پیرامونی مشخص می شود.
 2- اجرای آویز ها : به وسیله ریسمان رنگ پاش، محل اجرای آویز ها بر روی سقف اصلی مشخص می شود.
 3- اجرای سازه های اصلی T3600 : در لبه جان این سازه، به فواصل معین جهت اتصال به آویز تعبیه شده است.
 4- اجرای سازه های فرعی T1200 : پس از اجرای سازه های اصلی T3600، این سازه ها توسط سازه های فرعی T1200 (که عمود بر سازه های اصلی اجرا می شوند) به یکدیگر متصل می گردند.
 5- اجرای سازه های فرعی T600 : پس از اجرای سازه های فرعی T1200، این سازه ها توسط سازه های فرعی T600 (که موازی سازه های اصلی اجرا می شوند) به یکدیگیر متصل می گردند.
 6- تنظیم ارتفاع سقف (رگلاژ) : آویز سقف مشبک کناف دارای فنر تنظیم ارتفاع می باشد. رگلاژ نهایی سقف کاذب پس از تایل گذاری به صورت شطرنجی انجام می شود.
 7- تایل گذاری : پس از اجرای زیر سازی فلزی، تایل مورد نظر در درون شبکه ها قرار داده می شوند.

 

 

سقف های کاذب مشبک با زیرسازی کلیک به صورت نمایان مدل click150

 


 

سقف های کاذب مشبک با زیرسازی کلیک به صورت نمایان مدل click156