کاتالوگ ها

 

 
محصولات شرکت کناف ایران  27.9MB  محصولات کناف ایران
حفاظت ساختمان در برابر حریق  4MB  
 بهینه سازی مصرف انرژی   4.39MB  
سقف های کاذب مشبک   3.5Mb  سقف کاذب مشبک
 بهینه سازی صوتی ساختمان  6.34MB  
 برش،نصب،درزگیری و آماده سازی 2.98MB  
 طراحی ایمن در برابر زلزله 11.4MB  
 پشم سنگ کناف 13.8MB    پشم سنگ کناف